Actueel
 
Selectie opdrachten 2016

Juli 2016 – Godthelp Advies & Innovatie heeft in 2016 een aantal interessante opdrachten uitgevoerd / in uitvoering voor diverse opdrachtgevers: – Gemeente Utrecht, projectleiding Efficiënter Gebruik Sportparken – Gemeente Amsterdam, onderzoek horeca binnensport – Gemeente Amsterdam, businesscase nieuw Flevoparkbad … Continue reading

 
Sportief concept: wrapping KL-bus

Februari 2016 – Door Godthelp Advies & Innovatie is een ‘buswrappingsconcept’ ontwikkeld om de verschuiving van de Korfbal League Finale van Ahoy naar Ziggo Dome op een speciale manier onder de aandacht te brengen. Er zijn partners gezocht en gevonden … Continue reading

 
Selectie opdrachten 2015

Januari 2016 – Godthelp Advies & Innovatie heeft in 2015 een aantal interessante opdrachten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers: – Gemeente Utrecht, projectleiding Efficiënter Gebruik Sportparken – Gemeente Amsterdam, (BTW) advies beheervorm sporthal Calvijn – Gemeente Amsterdam, businesscase nieuw Flevoparkbad – … Continue reading

 
Selectie opdrachten 2014

Januari 2015 – Godthelp Advies & Innovatie heeft afgelopen jaar een aantal interessante opdrachten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers. Een selectie: – Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld, procesbegeleiding nieuwe sporthal – Gemeente Schiedam, onderzoek en advies realisatie en organisatie nieuwe sportparken Harga-Noord en … Continue reading

 
Projectleider Efficienter Gebruik Sportparken Utrecht

Mei 2014 – De gemeente Utrecht investeert jaarlijks veel geld in onderhoud en instandhouding van haar sportparken. Niet alle sportparken worden even efficiënt gebruikt. Sommige sportparken kennen capaciteitsproblemen, andere sportparken hebben ruimte over. De gemeente heeft Godthelp Advies & Innovatie … Continue reading

 
Ondersteuning project veldverkleining KNKV

Mei 2014 – Godthelp Advies heeft afgelopen maanden het KNKV (korfbalverbond) ondersteund bij het opstellen van een informatie- en inspiratiedocument veldverkleining inclusief een bijbehorend filmpje.. Continue reading

 
Gezamenlijke Inkoop Sport(accommodaties) Amsterdam

Januari 2014 – Godthelp Advies & Innovatie ondersteunt de gemeente Amsterdam bij de organisatie van de gezamenlijke inkoop van alle gemeentelijke sportaccommodaties. Tot op heden verliep deze inkoop per stadsdeel afzonderlijk of per accommodatie afzonderlijk. Continue reading

 
Overzicht projecten 2013

In het jaar 2013 is weer een groot aantal opdrachten uitgevoerd. Opdrachtgevers waren gemeenten, stichtingen en sportverenigingen. Continue reading

 
Sportparken onder de loep in Amsterdam

2012/ 2013 – Godthelp Advies & Innovatie ondersteunt de gemeente Amsterdam bij diverse vraagstukken op het gebied van de (buiten)sportparken.. Continue reading

 
Onderzoek vraag en aanbod sportaccommodaties Utrecht

2012/ 2013 – In opdracht van Vereniging Sport Utrecht wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de Utrechtse binnensportaccommodaties, sportparken en zwembaden.. Continue reading