Overzicht projecten 2013

In het jaar 2013 is weer een groot aantal opdrachten uitgevoerd. Hieronder treft u een selectie aan:
* Onderzoek tarieven buitensport gemeente Amsterdam
* Voorbereiding traject gezamenlijke inkoop sportaccommodaties gemeente Amsterdam
* Ondersteuning stadsdelen Amsterdam herstructeringsplannen sportparken
* Procesondersteuning sportparkmanagement
* Onderzoek beheerorganisatie sportaccommodaties Nieuw-West en Schiedam
* Procesbegeleiding sporthal Boven-Hardinxveld
* Onderzoek zwembehoefte Amsterdam-Oost
* Onderzoek vraag en aanbod sportaccommodaties gemeente Utrecht
* Diverse vraagstukstukken BTW & Sportaccommodaties
* Workshop BTW & Sportaccommodaties Vereniging Sport Utrecht
* Realisatie beachsportvelden en beachhouse Lexmond
* Diverse subsidietrajecten sportaccommodaties
* Workshops Bezuinigingen & Sport
* Diverse verenigingsadviestrajecten
* Diverse investeringsramingen en exploitatie-analyses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>