Selectie opdrachten 2017

December 2017 – Godthelp Advies & Innovatie heeft in 2017 een aantal interessante opdrachten uitgevoerd / in uitvoering voor diverse opdrachtgevers:
- Gemeente Utrecht, gebiedsvisie herontwikkeling sportpark Zuilense Vecht
- Gemeente Amsterdam, onderzoek horeca binnensport
– Gemeente Amsterdam, opstellen zwemvisie 2025 (v.w.b. de tien gemeentelijke zwembaden)
– KNKV, expertisegroep Accommodaties
– Gemeente Utrecht, Projectleiding sporthal in zelfbeheer
– Gemeente Schiedam, planontwikkeling sportpark Harga Midden
- Gemeente Schiedam, implementatie nieuwe beheerorganisatie sportpark Willem Alexander en Harga-Noord
- KV Merwede, projectvoorstel sporthal locatie Thorbeckelaan
- Diverse sportverenigingen, ondersteuning en advies accommodatieplannen
- Gemeente Stichtse Vecht, projectondersteuning herontwikkeling sportpark Zuilense Vecht
- KNKV, realisatie tweede spelersbus Ziggo Dome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>