Selectie projecten 2018

Augustus 2018 – Godthelp Advies & Innovatie heeft in 2018 een aantal interessante opdrachten uitgevoerd / in uitvoering voor diverse opdrachtgevers:
- Gemeente Utrecht / Stichtse Vecht, projectleider Sport – gebiedsvisie herontwikkeling sportpark Zuilense Vecht
- Gemeente Amsterdam, doorlichting bedrijfsvoering sportcentrum MatchZO
- Gemeente Amsterdam, opstellen zwemvisie 2025 (v.w.b. de tien Amsterdamse zwembaden)
- Gemeente Dinkelland, ondersteunende projectadvisering buitenbad
- Gemeente Utrecht, Projectleiding sporthal in zelfbeheer
- Gemeente Utrecht, Projectleider Sporten & Bewegen in de Openbare Ruimte
- U10 – regiobijeenkomst nieuwe subsidieregeling Bouw & Onderhoud Sportaccommodaties
- Gemeente Schiedam, projectleiding Dossier op Orde – eigendomsverhoudingen buitensport
- KV Viko (Vianen), planontwikkelingen nieuw clubgebouw
- NOC*NSF, klankbord nieuwe subsidieregeling (compensatie niet-verrekenbare BTW)
- Diverse sportverenigingen, ondersteuning en advies accommodatieplannen
- LKV Het Bosch (Lexmond) – realisatietraject kunstgrasveld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>