Selectie projecten 2019

December 2019 – Godthelp Advies & Innovatie heeft in 2019 een aantal interessante opdrachten uitgevoerd / in uitvoering voor diverse opdrachtgevers:
- Gemeente Nuenen – projectadvisering toekomst sporthal De Hongerman
- Gemeente Woerden – projectleiding BTW- SPUK sportaccommodaties
- Gemeente Utrecht / Stichtse Vecht, projectleider Sport – gebiedsvisie herontwikkeling sportpark Zuilense Vecht
- Sportstichting Lexmond – aanvraag BOSA-subsidie
- Gemeente Stichtse Vecht – projectadvisering toekomst sportpark Broekdijk-Oost
- Gemeente Amsterdam, doorlichting bedrijfsvoering sportcentrum MatchZO
- Gemeente Amsterdam/ Weesp – factsheets sportpark Papelaan
- Gemeente Dinkelland, ondersteunende projectadvisering buitenbad
- Gemeente Utrecht, trekker onderdeel Sport – herontwikkeling Zuilense Vecht
- Gemeente Utrecht, projectleider Sporten & Bewegen in de Openbare Ruimte
- Gemeente Schiedam, projectleiding Dossier op Orde – eigendomsverhoudingen buitensport
- KV Viko (Vianen), planontwikkelingen nieuw clubgebouw
- Ministerie VWS, klankbord nieuwe subsidieregelingen BOSA en SPUK (compensatie niet-verrekenbare BTW)
- Diverse sportverenigingen, ondersteuning en advies accommodatieplannen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>