Advies
 

Godthelp Advies & Innovatie biedt onder meer de volgende adviesdiensten:

 • Procesbegeleiding
 • Sportparkmanagement
 • Organisatievraagstukken
 • Bezuinigingsvraagstukken
 • Haalbaarheidsstudies
 • Investeringskostenramingen
 • Draagvlakstudies
 • Ruimtelijk en functioneel programma van eisen
 • BTW-vraagstukken
 • Locatiestudies
 • Bedrijfs- en marketingplannen
 • Conceptontwikkeling
 • Exploitatieanalyses en -vergelijkingen
 • Subsidietrajecten

De adviesdiensten hebben betrekking op de volgende typen accommodaties: zwembaden, gymzalen, (top)sporthallen, ijsbanen, sportparken, buitensportaccommodaties, dorpshuizen en multifunctionele centra.

Binnenkort meer informatie.

Comments are closed.