Actueel
 
Overzicht projecten 2013

In het jaar 2013 is weer een groot aantal opdrachten uitgevoerd. Opdrachtgevers waren gemeenten, stichtingen en sportverenigingen. Continue reading

 
Sportparken onder de loep in Amsterdam

2012/ 2013 – Godthelp Advies & Innovatie ondersteunt de gemeente Amsterdam bij diverse vraagstukken op het gebied van de (buiten)sportparken.. Continue reading

 
Onderzoek vraag en aanbod sportaccommodaties Utrecht

2012/ 2013 – In opdracht van Vereniging Sport Utrecht wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de Utrechtse binnensportaccommodaties, sportparken en zwembaden.. Continue reading

 
Advies eigendom, beheer en exploitatie sportparken Schiedam

2012/ 2013 – Godthelp Advies & Innovatie is door gemeente Schiedam gevraagd advies te geven over eigendom, beheer en exploitatie van de (toekomstige) sportparken. Continue reading

 
Sportparkmanagement De Eendracht Amsterdam

April 2012 – Een tijdelijke stichting wordt verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de exploitatie van sportpark De Eendracht voor circa anderhalf jaar bij wijze van proef (van juli 2012 tot eind 2013). Het budget is bijna 600.000 euro. Continue reading

 
Beachsportvoorzieningen Brouwersdam

Najaar 2011 – Op de Brouwersdam, op de grens van de provincie Zuid-Holland en Zeeland, worden komend seizoen mogelijk een aantal multifunctionele beachsportvoorzieningen gerealiseerd… Continue reading

 
35 sportparken in kaart

Juli 2011 – Godthelp Advies & Innovatie heeft in de eerste helft van 2011 de eigendomsverhoudingen en exploitaties in kaart gebracht circa 35 Amsterdamse sportparken.. Continue reading

 
Eigentijdse website sportpark

Sportpark De Eendracht in Amsterdam-West wordt met innovatief sportparkmanagement omgebogen van eenzijdig sportpark zonder sterke relatie met de omliggende buurt tot eigentijds sportpark… Continue reading

 
Ondersteuning bezuinigingen sport

De bezuinigingen bij sport- en welzijnsaccommodaties worden zichtbaar. Godthelp Advies & Innovatie ondersteunt momenteel diverse opdrachtgevers bij het in kaart brengen van besparings- en bezuinigingsmogelijkheden… Continue reading