Advies

 

Godthelp Advies & Innovatie biedt onder meer de volgende adviesdiensten:

Procesbegeleiding

Sportparkmanagement

Organisatievraagstukken

Bezuinigingsvraagstukken

Haalbaarheidsstudies

Investeringskostenramingen

Draagvlakstudies

Ruimtelijk en functioneel programma van eisen

BTW-vraagstukken

Specifieke Uitkering Sportaccommodaties (SPUK)

BOSA-subsidie sportaccommodaties

Locatiestudies

Bedrijfs- en marketingplannen

Conceptontwikkeling

Exploitatieanalyses en -vergelijkingen

Subsidietrajecten

De adviesdiensten hebben betrekking op de volgende typen accommodaties: zwembaden, gymzalen, (top)sporthallen, ijsbanen, sportparken, buitensportaccommodaties, dorpshuizen en multifunctionele centra.


 
 
 

Innovatie

 

Naast haar advieswerk wil Godthelp Advies & Innovatie zich onderscheiden door tijd en geld te investeren in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van sport- en welzijnsaccommodaties.

Projecten waarin wordt geïnvesteerd zijn:

 Drijvende zwembaden

 LED-verlichting sportvelden

 Innovatief sportparkmanagement

 Beachsportconcepten

 
 
 

BOSA-subsidie

 
Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Godthelp Advies & Innovatie ondersteunt een groot aantal sportorganisaties bij de aanvraag van een BOSA-subsidie.

In opdracht van sportbonden KNVB, KNKV, KNHB en AtletiekUnie wordt momenteel een aantal factsheets opgesteld t.b.v. sportbestuurders om optimaal van de subsidiemogelijkheden gebruik te kunnen maken.


 
 

Organisatie

 

Godthelp Advies & Innovatie is een bureau dat is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van sport- en welzijnsaccommodaties. Het bureau is per 1 juli 2010 van start gegaan.

Oprichter Arjen Godthelp is sinds 1999 fulltime actief als adviseur bij talloze accommodatieprojecten. Hij heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een allround adviseur/ projectleider met ruime ervaring op het gebied van:

Sportparken

Zwembaden

Gymzalen

(Top)sporthallen

IJsbanen

Buitensportaccommodaties

Dorpshuizen

En multifunctionele centra.


Missie

De missie van Godthelp Advies & Innovatie is opdrachtgevers op inspirerende en professionele wijze te ondersteunen bij de uitvoering van hun accommodatiebeleid. Een efficiënte, effectieve en duurzame besteding van beschikbare budgetten en middelen staat hierbij centraal. In Nederland wordt jaarlijks voor honderden miljoenen uitgegeven aan exploitatiekosten voor (sport)accommodaties. Het beoogde (maatschappelijk) effect van deze investeren wordt lang niet altijd bereikt. Kijkende naar de ambities op het gebied van duurzaam sporten & bewegen valt hier nog veel winst te behalen. Godthelp Advies & Innovatie wil zich hier voor inzetten.


Adviesdiensten en innovatieprojecten

Onder de knop Advies zijn de specifieke adviesdiensten van Godthelp Advies & Innovatie terug te vinden. Onder de knop Innovatie wordt ingegaan op de wijze waarop het bureau bijdraagt aan innovaties in de accommodatiesector.